Quo vadis - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wiadomości wstępne
„Przygotowania do Quo vadis prowadzę sumiennie. Rzym znam dokładnie, nosiłem się wprawdzie pierwotnie z myślą poprowadzenia akcji w Palestynie, zbyt jednak wiele czasu i kosztów zużyłoby szczegółowe poznanie nieznanych mi okolic (...). Tacyta studiuję da capo, no i przewertowałem prawie całą bibliotekę dzieł dotyczących pierwszego wieku naszej ery.”
Tak pisał Henryk Sienkiewicz w 1894 w „Kraju” o swoich decyzjach autorskich. Dzieło o podtytule „Powieść z czasów Nerona” drukowane było w latach 1895-1896 w „Gazecie Polskiej”. W roku 1986 w Krakowie otrzymało osobne wydanie książkowe. Powieść ta, dająca rozległy obraz Rzymu końca panowania Nerona, przyniosła Sienkiewiczowi światową sławę. W roku 1905 otrzymał za nią Nobla. Dzieło zostało przetłumaczone na ponad czterdzieści języków, zajęło najwyższe miejsce w produkcji powieściowej przełomu wieków, stając się bestsellerem we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Rosji i innych krajach. „Quo vadis” doczekało się udokumentowania w panoramie pędzla J. Styki, operach, oratorium F. Nowowiejskiego oraz filmach.

Mapa serwisu: